Mayor of the village: Minko Marinov Popov

Tel .: 05728/377; 0895/554042 
e-mail: sokolovo@balchik.bg 

POLICE

166

FIRE

160

AMBULANCE

150